VOITA
HYVÄÄ
OLOA!

Nauti LounasHetki-salaatti
 ja voita elämäsi rytmiä, aktiivisuutta
ja palautumista mittaava Oura-
älysormus. Löydät kilpailukoodisi
LounasHetki-etiketin takaa.

 

JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestäjänä toimii Fresh Servant Oy Ab

Fresh Servant Oy Ab, Marjasaarentie 12, 68870 Edsevö

 

OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yhtiöiden työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

 

KAMPANJA-AIKA

Kilpailu alkaa 6.5.2019 ja päättyy 16.6.2019.

 

OSALLISTUMINEN

Kilpailuun osallistutaan syöttämällä LounasHetki-pakkauksen etiketin takaa löytyvä koodi osoitteessa hetkessa.fi/kilpailu. Koodeja on vain erikseen merkityissä LounasHetki-pakkauksissa. Koodin syöttämisen jälkeen saa välittömästi tiedon siitä, voittiko palkinnon. Mikäli etiketissä on voittokoodi, tulee etiketti säilyttää kilpailun päättymiseen asti.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Fresh Servantille oikeuden julkaista nimensä järjestäjän omissa kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailun yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilölain mukaisesti.

Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää arvonnan järjestäjälle oikeuden käyttää sähköpostia arvontaan liittyvässä tiedotuksessa tai markkinoinnissa. Rekisteriin kerätyt tiedot jäävät Fresh Servant Oy:n käyttöön ja hallintaan. Voimme luovuttaa joitakin tietoja kolmansille osapuolille kilpailun takaamiseksi sekä markkinointia varten.
 

 

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kilpailun palkintona on lahjakortti Ouran verkkokauppaan (ouraring.com). Lahjakortin arvo on 314 € + sormuksen toimituskulut. Lahjakortilla voittaja voi tilata Ouran verkkokaupasta itselleen sopivimman sormuksen. Lahjakortteja arvotaan yhteensä viisi (5) kappaletta kilpailuun osallistuneiden kesken. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

Kilpailun voittajat saavat tiedon voitostaan syötettyään kilpailukoodin sivustolle. Palkinnon vastaanottamista varten voittajien on ilmoitettava yhteystietonsa arvontasivulla olevan lomakkeen kautta. Lomake näkyy sivustolla automaattisesti silloin, kun syötetyssä kilpailukoodissa on voitto. Palkinnot postitetaan voittajille kilpailun päätyttyä. Voittajien tulee säilyttää voittokoodilliset etiketit kilpailun päättymiseen asti, ja toimittaa ne pyydettäessä Fresh Servantille.

Voittajien nimet voidaan julkaista Fresh Servantin sivustolla ja somekanavissa.

 

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fresh Servant vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistuvat vapauttavat Fresh Servantin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Fresh Servant ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

 

MUUT EHDOT

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Fresh Servantin niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Lisäksi osallistuja sitoutuu noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Fresh Servantista riippumattomien tahojen, kuten Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Fresh Servantilla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja kilpailusta.

Fresh Servant pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan hetkessa.fi/kilpailu-verkkosivulla.