Nauti Hetki-salaatti ja voita Polar Ignite -fitnesskello, joka antaa kattavan kokonaiskuvan päivästäsi ja opastaa sinua kohti tasapainoisempaa elämää.

Syötä etiketin takaa löytyvä kilpailukoodi

 

JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestäjänä toimii Fresh Servant Oy Ab

Fresh Servant Oy Ab, Marjasaarentie 12, 68870 Edsevö

 

OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yhtiöiden työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

 

KAMPANJA-AIKA

Kilpailu alkaa 1.6.2020 ja päättyy 12.7.2020.

 

OSALLISTUMINEN

Kilpailuun osallistutaan syöttämällä Hetki-lounassalaattipakkauksen etiketin takaa löytyvä koodi osoitteessa hetkessa.fi/kilpailu. Koodeja on vain erikseen merkityissä Hetki-lounassalaattipakkauksissa. Koodin syöttämisen jälkeen saa välittömästi tiedon siitä, voittiko palkinnon. Mikäli etiketissä on voittokoodi, tulee etiketti säilyttää kilpailun päättymiseen asti.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Fresh Servantille oikeuden julkaista nimensä järjestäjän omissa kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailun yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilölain mukaisesti.

Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää arvonnan järjestäjälle oikeuden käyttää sähköpostia arvontaan liittyvässä tiedotuksessa tai markkinoinnissa. Rekisteriin kerätyt tiedot jäävät Fresh Servant Oy:n käyttöön ja hallintaan. Voimme luovuttaa joitakin tietoja kolmansille osapuolille kilpailun takaamiseksi sekä markkinointia varten.
 

 

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kilpailun palkintona on Polar Ignite -fitnesskello (arvo 199-229€). Polar Ignite -fitnesskelloja arvotaan yhteensä kymmenen (10) kappaletta kilpailuun osallistuneiden kesken. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

Kilpailun voittajat saavat tiedon voitostaan syötettyään kilpailukoodin sivustolle. Palkinnon vastaanottamista varten voittajien on ilmoitettava yhteystietonsa arvontasivulla olevan lomakkeen kautta. Lomake näkyy sivustolla automaattisesti silloin, kun syötetyssä kilpailukoodissa on voitto. Palkinnot postitetaan voittajille kilpailun päätyttyä. Voittajien tulee säilyttää voittokoodilliset etiketit kilpailun päättymiseen asti, ja toimittaa ne pyydettäessä Fresh Servantille.

Voittajien nimet voidaan julkaista Fresh Servantin sivustolla ja somekanavissa.

 

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fresh Servant vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistuvat vapauttavat Fresh Servantin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Fresh Servant ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

 

MUUT EHDOT

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Fresh Servantin niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Lisäksi osallistuja sitoutuu noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Fresh Servantista riippumattomien tahojen, kuten Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Fresh Servantilla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja kilpailusta.

Fresh Servant pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan hetkessa.fi/kilpailu-verkkosivulla.