Valitse annokseesi kesän maukkaimmat lisukkeet ja

voita kaasugrilli, kylmälaukullinen Hetki-tuotteita tai grillausesiliina.

Löydät kilpailukoodisi promopakkauksista.

Kampanja-aika on 1.7.–9.8.2020Syötä pakkauksesta löytyvä kilpailukoodi

JÄRJESTÄJÄ
Kilpailun järjestäjänä toimii Fresh Sallad & Deli Oy Ab
Fresh Sallad & Deli Oy Ab, Marjasaarentie 12, 68870 Edsevö

OSALLISTUMISOIKEUS
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yhtiöiden työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

KAMPANJA-AIKA
Kilpailu alkaa 1.7.2020 ja päättyy 9.8.2020.

OSALLISTUMINEN
Kilpailuun osallistutaan syöttämällä Hetki-salaattipussien promotarran sisältä löytyvä koodi tai Hetki-grillisalaattien etiketin takaa löytyvä koodi osoitteessa hetkessa.fi/voitagrilli. Koodeja on vain erikseen merkityissä Hetki-salaattipusseissa ja Hetki-grillisalaateissa. Koodin syöttämisen jälkeen saa välittömästi tiedon siitä, voittiko palkinnon. Mikäli tarrassa/etiketissä on voittokoodi, tulee tarra/etiketti säilyttää kilpailun päättymiseen asti. Mikäli kahdesta tai useammasta pakkauksesta löytyy sama koodi, ja koodi on voittokoodi, voittaa palkinnon se henkilö, joka on ensimmäisenä syöttänyt kyseisen koodin hetkessa.fi/voitagrilli-sivulle.
Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Fresh Sallad & Delille oikeuden julkaista nimensä järjestäjän omissa kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailun yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilölain mukaisesti.
Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää arvonnan järjestäjälle oikeuden käyttää sähköpostia arvontaan liittyvässä tiedotuksessa tai markkinoinnissa. Rekisteriin kerätyt tiedot jäävät Fresh Sallad & Deli Oy:n käyttöön ja hallintaan. Voimme luovuttaa joitakin tietoja kolmansille osapuolille kilpailun takaamiseksi sekä markkinointia varten.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kilpailussa on kolmenlaisia palkintoja: Napoleon Rogue -kaasugrilli (arvo 819€), Hetki-tuotteilla täytetty kylmälaukku (arvo 70 €) ja grillausesiliina (arvo 15 €). Kilpailuun osallistuvien kesken arvotaan yhteensä yksi (1) kappale kaasugrillejä, kymmenen (10) kappaletta Hetki-tuotteilla täytettyjä kylmälaukkuja ja kaksikymmentä (20) kappaletta grillausesiliinoja. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.
Kilpailun voittajat saavat tiedon voitostaan syötettyään kilpailukoodin hetkessa.fi/voitagrilli -verkkosivulle. Palkinnon vastaanottamista varten voittajien on ilmoitettava yhteystietonsa arvontasivulla olevan lomakkeen kautta. Lomake näkyy sivustolla automaattisesti silloin, kun syötetyssä kilpailukoodissa on voitto. Palkinnot toimitetaan voittajille elokuun 2020 loppuun mennessä. Voittajien tulee säilyttää voittokoodilliset tarrat/etiketit kilpailun päättymiseen asti, ja toimittaa ne pyydettäessä Fresh Sallad & Delille. Voittajien nimet voidaan julkaista Fresh Sallad & Delin verkkosivustolla ja somekanavissa.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fresh Sallad & Deli vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistuvat vapauttavat Fresh Sallad & Delin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Fresh Sallad & Deli ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

MUUT EHDOT
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Fresh Sallad & Delin niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Lisäksi osallistuja sitoutuu noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Fresh Sallad & Delistä riippumattomien tahojen, kuten Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja.
Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Fresh Sallad & Delillä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja kilpailusta. Fresh Sallad & Deli pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan hetkessa.fi/voitagrilli-verkkosivulla.