Kampanjan säännöt

JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan järjestäjänä toimii Fresh Servant Oy Ab, Marjasaarentie 12, 68870 Edsevö (jäljempänä ”Fresh Servant”).

OSALLISTUMISOIKEUS

Arvontaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole Fresh Servantin työntekijöillä tai niillä yhteistyökumppanien työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

KAMPANJA-AIKA

Osallistumisaika alkaa 8.5.2022 ja päättyy 10.7.2022

OSALLISTUMINEN

Arvontaan osallistutaan https://hetkessa.fi/voitahyvaaoloa/ osoitteessa olevan koodinsyötön kautta. Sivulta löytyy kohta ”Syötä koodi”, johon syötetään pakkauksen etiketistä löytyvä yksilöllinen koodi. Sivusto näyttää heti onko voittanut palkinnon vai ei. Palkinnon voittaneelta pyydetään nimi ja sähköpostiosoite, jotka syöttämällä saa arvontakoodin itselleen sähköpostitse.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Hetki-salaattien pakkauksissa on mukana arvontakoodi, jolla voi voittaa Polar kellon, arvo 199 euroa. Palkintoja arvotaan 20 kpl. Palkinnon voittajalle lähetetään sähköpostitse vahvistus seuraavina arkipäivinä voitosta, vahvistus voi joutua sähköpostin roskaposti-kansioon. Säilytä etiketin koodi mahdollista tarkistusta varten. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Arvonnan yhteydessä kerätään vain voittaneiden henkilöiden yhteystiedot (20 kpl). Kerättyjä henkilötietoja käsitellään tietosuojalain ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  Henkilötietoja käsitellään yksinomaan arvonnan toteuttamista ja palkintojen toimittamista varten. Nimiä tai sähköpostiosoitteita ei kerätä mitään tulevaa käyttöä varten ja ne poistetaan palkintojen toimituksen jälkeen. Voit lukea lisää henkilötietojen käsittelystä: www.fresh.fi/tietosuojakaytanto/

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fresh Servant vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Fresh Servant ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Fresh Servant ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai puutteellisista tai lukukelvottomista vastauksista.

MUUT EHDOT

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja Fresh Servantin niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Fresh Servant pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan hetkessa.fi-verkkosivulla.

Lisäksi osallistuja sitoutuu noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Fresh Servantista riippumattomien tahojen, kuten Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja.

Jos osallistujan antamat tiedot eivät ole hänen omiaan tai osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Fresh Servantilla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta ilman erillistä ilmoitusta.

Tutustu Syö hyvä
olo-sivuihimme