Kampanjan säännöt

JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan järjestäjänä toimii Fresh Servant Oy Ab, Marjasaarentie 12, 68870 Edsevö (jäljempänä ”Fresh Servant”).


OSALLISTUMISOIKEUS

Arvontaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole Fresh Servantin työntekijöillä tai niillä yhteistyökumppanien työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.


KAMPANJA-AIKA

Osallistumisaika alkaa 7.3 ja päättyy 4.4.2022.


OSALLISTUMINEN

Arvontaan osallistutaan https://hetkessa.fi/voitapannu osoitteessa olevan kautta. Sivulta valitaan kauppa, jonka arvontaan osallistuu ja jätetään yhteystiedot. Arvonta suoritetaan kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken. Jokaista kauppaa kohtaan arvontaan 1 kpl wokkipannuja. 


PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Arvonnassa on palkintona Fiskarsin Hard Face Wokkipannu, arvo 73,50 euroa. Voittajalle ilmoitetaan ensisijaisesti sähköpostitse. Palkinto toimitetaan suoraan kauppaan ja se on sieltä noudettavissa yhteydenotossa ilmoitettuna ajankohtana. 


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Arvonnan yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään tietosuojalain ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  Henkilötietoja käsitellään yksinomaan arvonnan toteuttamista ja palkintojen toimittamista varten. Nimiä tai sähköpostiosoitteita ei kerätä mitään tulevaa käyttöä varten.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla osoitteesta


JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fresh Servant vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Fresh Servant ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Fresh Servant ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai puutteellisista tai lukukelvottomista vastauksista.


MUUT EHDOT

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja Fresh Servantin niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Fresh Servant pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. 

Lisäksi osallistuja sitoutuu noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Fresh Servantista riippumattomien tahojen, kuten Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja.

Jos osallistujan antamat tiedot eivät ole hänen omiaan tai osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Fresh Servantilla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta ilman erillistä ilmoitusta.

Tutustu Syö hyvä
olo-sivuihimme